Lietuvos skelbimų lenta           ieškoti     naujas skelbimas
Rugpjūčio 7,  Penktadienis

Paslaugos

APIE PROJEKTĄ NUSTATYMAI PAGALBA
Naujas skelbimas

auto dalys (10708)
auto moto transportas (21745)
auto aparatūra (3051)
biuro technika (566)
buitinė technika (6330)
baldai (9948)
darbas (26553)
flora, fauna (10397)
garso aparatūra (2923)
vaizdo aparatūra (4610)
įvairūs (43011)
knygos, muzika ir filmai (3164)
kompiuteriai (9585)
kompiuterių detales (2769)
mobilūs telefonai (17022)
nekilnojamas turtas (51298)
paslaugos (44600)
pažintys (13475)
Siūlau 

Parduodu rašau lietuvių kalbos įskaitos potemes


RAŠAU/PARDUODU 2015 METŲ lietuvių kalbos įskaitos potemes VBE IR PUPP. Turiu jau 5 metų patirtį potemių rašyme, turiu rekomendacijų. Rašau geriau nei konkurentai, tai nuo to ir priklauso aukštesnė mano darbų kaina. Geriau sumokėti truputį daugiau, nei nusipirki iš internetinės svetainės, kur tai gali padaryti bet kas iš jūsų mokyklos. Studijuoju lietuvių filologiją, apie potemių rašymą nusimanau daugiau, nei kiti, kurie apsimeta lietuvių kalbos mokytojomis. Potemę galiu parašyti per 3 7 dienas. Tai kurias jau turiu parašęs jau dabar. Mano privalumai: 1.Parašau vieną kalba ir ją parduodu ne daugiau kaip į 5 skirtingus lietuvos miestus. 2.Visos kalbos turi savo planą, literatūros sąrašą. 3. Prieš perkant darbą galiu atsiųsti ištrauką įvertinimui. 4.Rašau individualias potemes, rašau pagal pateiktus planus, pagal pasirinktus autorius. 5. Visi mano darbai atitinka visus NEC reikalavimus ir yra įvertinti aukščiausiu balu. 6. Galimi įvairūs atsiskaitymo būdai. 7. Galiu atsiųsti praėjusių metų darbų pavyzdžių nemokamai prieš perkant, kad būtų galima įvertinti mano darbų kokybę. MANO KONTAKTAI: skype:sigis119 el.paštas : sigislab@gmail.com Raktažodžiai: rašau lietuvių kalbos įskaitos potemes, parduodu lietuvių kalbos potemes. Konsultuoju lietuvių kalbos potemių temomis, koreguoju lietuvių kalbos potemes, rašau individualiai lietuvių kalbos įskaitos potemes, parduodu lietuvių kalbos potemes, rašau lietuvių kalbos potemes pagal jūsų palną, koreguoju lietuvių kalbos potemes, lietuvių kalbos potemes aukščiausios kokybės, lietuvių kalbos potemė į tavo mokyklą, parduodu lietuviu potemes, 10kl kalbėjimas, 12kl kalbėjimas, kalbėjimo potemės, potemės su planais, kalbėjimo egzaminas, kalbėjimas, viešasis kalbėjimas, kalbėjimo įskaita, pupp potemės. kalbejimo temos Kalbėjimas, kalbejimas, potemė, poteme, potemės, potemes, iskaita, įskaita, įskaitos, įskaitos, lietuvių potemė, lietuvių potemės, lietuviu poteme, lietuviu potemes, lietuvių įskaita, lietuviu istaita, vbe įskaita, vbe iskaita, vbe poteme, vbe potemes, vbe potemė, vbe potemės, vbe iskaitos potemes, vbe įskaitos potemės, vbe įskaitos potemė, pupp įskaitos potemė, pupp iskaitos poteme, pupp iskaitos potemes, viešasis kalbėjimas, viesasis kalbejimas, kalbejimo iskaita, kalbėjimo įskaita, 10 klasės, 10 klases, 12 klasės, 12 klases, rasinys 10kl kalbejimas, įskaitos rašinys, iskaitos rasinys, potemė su planu, poteme su planu, potemės su planais, potemes su planais, potemes rasinys, potemės rašinys, pupp rašinys, pupp rasinys, vbe rašinys, vbe rasinys, rašinys, kalbėjimas, rasinys, kalbejimas POTEMĖS. 1.Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. 2.Šių dienų publicistikoje neigiamas įvairių gyvenimo reiškinių vertinimas dažnai išsakomas ne tiesiogiai, o pasitelkus smulkiosios tautosakos, Biblijos, literatūros kūrinių citatas ar parafrazes. Įvertinkite šį reiškinį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 3.Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 4.Kalbos išlikimą lemia ne tiek ilgaamžė tautos istorija, kiek jaunesnės kartos pasiryžimas perimti kuo daugiau iš nueinančiosios. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 5.Vaizdinga pasakymo forma negali būti graži, jei to pasakymo turinys neetiškas (kalbininkė Regina Koženiauskienė). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 6.Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. 7.Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. 8.Rašytojas Česlovas Milošas teigė, kad lietuvių tauta, pralaimėjusi istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos. Paaiškinkite, kaip suprantate šią Č. Milošo mintį. Pritarkite jai arba ją paneikite, remdamiesi lietuvių kultūros ir kalbos istorijos pavyzdžiais. 9.Šiuolaikinėje literatūroje ryškėja naujas garsą, vaizdą ir poeziją jungiantis audiovizualinės poezijos žanras. Ar tokio pobūdžio menų sintezė praplečia ar susiaurina kalbos galimybes? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 10.Kalbininkė Laima Grumadienė tvirtina, kad sovietmečiu cenzūra padėjo ugdyti bendrinę lietuvių kalbą ir kartu skiepijo menkavertiškumo jausmą jos vartotojams. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 11.Kalbos tyrinėtojai teigia, kad visuomenė diferencijuojasi kalbiniu pagrindu. Ar pritariate minčiai, kad kalba atskleidžia ne tik skirtingą tautinę, bet ir socialinę bei kultūrinę tapatybę? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 12.Neseniai knygynai kvietė skaityti šiuolaikinių lietuvių autorių knygas tokiais žodžiais: Pagalvok, kiek mažai pasaulyje žmonių, mąstančių lietuvių kalba. ... Tu vienas iš nedaugelio, kurio mintys skamba lietuviškai. Paaiškinkite, ką reiškia priklausyti mažai kalbinei bendruomenei, kaip jūs vertinate tokią priklausomybę. 13.Istoriniai procesai keičia lietuvių kalbos etiketo normas. Kokius kalbos etiketo pokyčius pastebite lygindami XX a. I pusės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių veikėjų dialogus ir / ar gretindami savo kartos, savo tėvų ir senelių bendravimo būdą? 14.Reklamos poveikį gana stipriai lemia kalba. Pasirinkite kurį nors kalbos lygmenį (pvz., fonetiką, leksiką, sintaksę) ir remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais paaiškinkite, kaip įvairiomis kalbinės raiškos priemonėmis reklamoje siekiama įtaigumo. 15.Poetas Vladas Braziūnas teigia: jei jis būtų Valstybinės kalbos komisijos vadovas, tai būtų nenuolaidus kalbos vartotojams, vis siūlantiems supaprastinti, sumoderninti senąją mūsų kalbą. Pateikite savo viziją, ko siektumėte, jeigu būtumėte Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovas. LITERATŪRA (KULTŪRA) 16.Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. 17.Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 18.Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 19.Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, atskleiskite, ko kūriniui suteikia pasakojimas pirmuoju asmeniu. Kada labiau pasitikite pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Kodėl? 20.Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami jaunajai skaitytojų kartai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 21.Rašytoja Danutė Kalinauskaitė mano, kad būtent trumpuoju žanru, novele, testuotina rašytojo praba. Remdamiesi šiuolaikinės lietuvių prozos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. 22.Šiandien esė žanrą yra išmėginę daugelis lietuvių rašytojų, o esė knygos pakliūva į skaitomiausių sąrašus. Kaip paaiškintumėte tokį esė populiarumą? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 23.Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų santraukomis ar adaptacijomis? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. 24.Poeto paskirtis tiesą liudyti ir raudoti už tą raudot negalintį (Jonas Aistis). Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien. Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 25.Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais? 26.Kaip baudžiava paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 27.Kokią įtaką kūrybos vertinimui skirtingais laikotarpiais daro rašytojo dalyvavimas viešajame gyvenime? Savo mintis pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais. 28.Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite. 29.Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. 30. Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Vardas: sigislab
Miestas: Panevėžys
E-mail: sigislab@gmail.com
Tel: 860000000

Pranešti apie netinkama skelbimą


Naudojimosi taisykles | Kontaktai

© 2002-2015 Nemokamų skelbimų lenta

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoj. skaitliukai